111619 OCC Lady Lazers vs Mercyhurst NE - Hal Henty